Przemysł

Chillery industrialne, czyli jak schładzać duże powierzchnie

Myślałeś kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymują niską temperaturę na dużych powierzchniach? Jakim sposobem schładzane są hotele, obiekty sportowe, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Wytwarzanie żywności i medykamentów wymaga respektowania dokładnie wskazanych przepisów powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich wyrobu nieodzowne są właściwe systemy chłodzące, które pozwalają przeprowadzić proces w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i w jaki sposób działają.

Do czego są służą chillery industrialne?

Chiller przemysłowy jest to urządzenie stosowane do zarządzania płynami w systemach scentralizowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego zadaniem jest obniżanie temperatury wody. Odpowiednio schłodzona woda jest przepompowywana do wymiennika cieplnego, w którym nadal bierze udział w procesie schładzania powietrza lub wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze zużywają dużo energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla środowiska naturalnego.

Chillery opierające się na wodzie lodowej to rozwiązanie o wiele bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla otoczenia. Ponadto chiller jest urządzeniem trwałym, odpornym na różnorakie problemy techniczne.

W przeciwieństwie do klasycznych systemów chłodniczych, chiller jest zasilany chłodną wodą. Cała konstrukcja złożona(y) jest z wielu pomp i zaworów. Dzięki zastosowaniu agregatów wody lodowej, ciepło odprowadzane jest z wody i dostarczane do zainstalowanych obok wentylatorach konwerterów ciepła. Konwertery dzięki temu są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan skupienia w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe dzięki wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co daje szansę to zmaksymalizować jej zalety i zmarginalizować jej wady. Przy dużych powierzchni(ach), które należy chłodzić bądź klimatyzować, woda lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i generuje niższe koszty. 

W jakich sektorach wykorzystuje się chillery przemysłowe?

Biorąc pod uwagę ich funkcjonalność, chillery stosuje się do utrzymywania w określonych temperaturach obiektów, produktów, zespołów maszyn i różnych mechanizmów industrialnych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych dziedzinach ekonomii. Mają one zastosowanie zarówno przy produkcji danych dóbr, ale również podczas ich magazynowania. Również podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, budynki o zastosowaniu biurowym czy szpitale korzystają z chillerów. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralizację systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń bądź obiektów przy pomocy tylko jednego agregatu, ich zastosowanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są także takie dziedziny, których prawidłowe prosperowanie uzależnione jest od dobrze działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – wytwarzane produkty wymagają odpowiednich warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – maszyny stosowane w tym sektorze bardzo szybko zwiększają swoją temperaturę z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby utrzymać stałą wydajność podczas całego procesu obróbki metali, wymagana jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i przechowywanie wyrobów spożywczych potrzebuje konkretnych warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez problemów, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być wyposażone w należyte narzędzia chłodnicze.
  • Sektor leków – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie leków bezsprzecznie łączy się ze ścisłymi wymogami termicznymi. W sytuacji braku odpowiedniego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z przepisami przechowywanie leków staje się niemożliwe.

Implementacja i konfiguracja instalacji chłodniczej 

Właściwe funkcjonowanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego projektu i konfiguracji danego chillera. Na rynku występują odpowiednie firmy zajmujące się tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania powinno się rozpocząć od zebrania informacji – poznania potrzeb odbiorcy i otoczenia w jakim się obraca. Po rekonesansie pora na projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione czynności zakończą się sukcesem można uruchomić instalację chłodniczą.