Prawo

Czy adwokat i prawnik mają te same uprawnienia?

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy zamiennie. Często jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto przedstawić różnice pojawiające się w tej materii.

Różnice w edukacji

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przeszli oni w ramach przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest ukończenie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod opieką mentora, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie przysposobienia osoba kandydująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza dokumenty, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w danym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w wybranej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też świadczyć usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też zakresem uprawnień i zobowiązań. Dotyczy ich również inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób niedbały miała zadbać interesów klienta. W przypadku niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Łączy się to z tym, że jest on zobowiązany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on przekazywać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez stosownych uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Komu powierzyć daną sprawę?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.