Księgowość

Czy biura rachunkowe świadczą usługi doradcze?

Każde biuro rachunkowe różni się trochę ofertą. Oczywiście istnieją rzeczy, które otrzymamy we wszystkich biurach rachunkowych i jest to na przykład tworzenie i aktualizowanie ksiąg rachunkowych, albo rozliczanie podatków. Czy we wszystkich biurach rachunkowych dostaniemy porady finansowe? Jakich analiz finansowych możemy się spodziewać? Czy warto zatrudnić biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Jakich porad finansowych możemy oczekiwać od księgowej?

W obecnych czasach praca jako księgowy w Grodzisku Mazowieckim nie jest tylko liczeniem podatków i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę polegają na biurze rachunkowym i przeważnie oczekują doradztwa w sprawie zarządzania finansami. Księgowy, który tworzy sprawozdania finansowe i ma wszystkie istotne dane, jest w stanie powiedzieć na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić, a na co nie.

Istotny jest mimo wszystko przepływ wiadomości. Księgowy powinien więc wiedzieć kilka podstawowych rzeczy, a jedną z najistotniejszych jest budżet firmy oraz wszystkie zaplanowane poczynania, jak na przykład pozyskiwanie nowych specjalistów, potencjalne źródła finansowania oraz inne zmiany w przedsiębiorstwie.

Podczas kontroli księgowej sprawdzone bywają wszelkie dowody księgowe, to czy są kompletne i prawidłowe. W takich momentach jeszcze ważniejsze jest zaufanie do księgowego, któremu będzie można dać dostęp do wszystkich danych na temat spółki.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa najczęściej jest brana przez spółki żeby obliczyć właściwe finanse takiej spółki. Na analizę finansową składają się:

  • wstępna analiza sprawozdawczości,
  • początkowa analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Właściwa analiza finansowa opiera się na przykładach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej miarodajna metoda oceniania finansów spółki. Niestety najpopularniejsze i najszybsze szacowanie przez wskaźniki jest czasem omylne. Prawidłowo przeprowadzona analiza finansowa pokaże rzeczywisty obraz kondycji finansowej i bardzo pomoże w trakcie podejmowania ważnych decyzji, które mają związek z zakresem działań oraz dalszym rozwojem przedsiębiorstwa.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe wykonywane są żeby ustalić kondycję finansów w spółce i można je zrobić na kilka sposobów, między innymi poprzez analizę bilansu. Za jej pomocą można sprawdzić jaka jest struktura majątkowa firmy i jej struktura kapitałowa. Celem tej analizy jest oszacowanie i otrzymanie danych o płynności finansowej i opracowanych trafnych decyzjach inwestycyjnych w spółce.

Następny sposób analiz to analiza wskaźnikowa, czyli metoda niezmiernie popularna i szybka. Podczas takiej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które wyrażają relacje będące między poszczególnymi wielkościami. Informacje te księgowy musi zaczerpnąć z ksiąg finansowych i potrzebny będzie bilans oraz rachunek wyników. Najczęściej podczas określania kondycji firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Istnieje też analiza przyczynowa, która jest dużo bardziej skomplikowanym sposobem, jednak daje rewelacyjne rezultaty. Jej zadaniem jest dowiedzenie się, co wpłynęło na powstanie sprawdzanego zjawiska. Za pomocą analizy przyczynowej możemy dowiedzieć się co wpływa na wzrost zysku a jakie czynniki ten wzrost hamują.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego