Hobby

Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że mało kto zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Duża ilość ludzi posiada możliwości do działania w branży elektrycznej i gazowej. Naturalnie konieczna jest profesjonalna wiedza, a dalej wprawa. Łatwiejsze jest to w przypadku osób kończących rozmaite szkoły oferujące przedmioty i specjalizacje tego rodzaju. Są to szkoły takie jak technika zawodowe czy też szkoły zawodowe.

W ostatnim czasie kursy zawodowe SEP zyskują duży rozgłos. Ma to związek z tym, że nie ma wiele osób, które posiadają stosowne uprawnienia gazowe. Żeby zatem uzupełnić lukę na rynku, osoby interesujące się tą branżą decydują się na przejście kursu zawodowego.

Co to jest kurs SEP?

Kurs SEP to nazwa potoczna. Czasem stosuje się określenie uprawnienia gazowe. Kursy zawodowe dające uprawnienia gazowe wzięły swą nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywa się Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, a także nadawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, wśród których znajdują się uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy też uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Warto zapoznać się z ofertą kursów SEP CSZ w Wieliczce koło Krakowa -> https://www.csz.pl/kursy/kurs-energetyczny/

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być ze wszech miar przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne.

Warunki, w których uprawnienia SEP okażą się niezbędne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą niezbędne w sytuacji, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • maszyny prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • maszyny do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • maszyny techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Jak widać jest duża ilość okoliczności, w których uprawnienia są potrzebne, a to jedynie część z nich. Nie posiadając uprawnień niestety nie jesteśmy w stanie zrealizować dużej ilości zleceń, przez co możemy uzyskać mniejsze zarobki, a także mamy większą konkurencję. W dziedzinie elektrycznej wyłania się coraz więcej firm, a większość z nich nie ma kwalifikacji. Gdy zainwestujemy w kursy i naukę, w przyszłości uzyskamy możliwość wykonywania zleceń dla klientów, do których dostęp ma tylko niewielkie grono firm.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych parę godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących kwestii z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie szkolenia SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają jeden dzień i składają się z trzech etapów. W obecnych czasach istnieje również możliwość wzięcia udział w kursie online, co jest jeszcze większym ułatwieniem w sytuacji, gdy jesteśmy mieszkańcem małej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Dlatego opłaca się zapisać się na kurs i wyprzedzić konkurencję.