Hobby

Czym jest i jakie uprawnienia oferuje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że mało kto zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być ze wszech miar przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych parę godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących kwestii z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem uprawnień w danej dziedzinie. 

Ukończenie szkolenia SEP jest obecnie bardzo doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.