Prawo

Czym jest Naczelna Rada Adwokacka?

Z pewnością każdy adwokat w Kłodzku i każdym innym polskim mieście nie raz usłyszał o Naczelnej Radzie Adwokackiej. Organizacja ta znajduje się w Warszawie i jej zadaniem jest, najprościej mówiąc, opieka nad wszystkim co związane z zawodem prawnika. Co jednak przede wszystkim wykonuje Naczelna Rada Adwokacka i z kogo się składa?

Kogo spotkamy w Naczelnej Radzie Adwokackiej?

Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stoi przede wszystkim Prezes NRA. Rada powstała w 1919 roku i wtedy właśnie prezesem mianowano Cezarego Ponikowskiego. Stał on na czele NRA w latach 1919-1920, 1921-1923, 1924-1926 oraz 1928-1929. {Oprócz niegoPoza nim w skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą też adwokaci i dziekani okręgowych rad adwokackich. To co istotne, to że nie są to randomowi/przypadkowi adwokaci. Wybierani są przez Krajowy Zjazd Adwokatury i nie może być ich więcej niż ośmiu z jednej izby. Teraźniejszym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej jest Przemysław Rosati, który został wybrany do tej roli w 2021 roku.

Jakie obowiązki ma Naczelna Rada Adwokacka?

Jednym z najistotniejszych obowiązków NRA jest bycie przedstawicielem adwokatury. Poza tym zajmuje się ona również formowaniem zasad sprawowania zawodu i monitorowaniem działalności okręgowych rad adwokackich. To naturalnie nie są wszystkie zadania Naczelnej Rady Adwokackiej. Każdy adwokat w Kłodzku wie, że to właśnie tam odbywa się nadzór nad nauczaniem aplikantów. W liście kompetencji pojawiają się też równie istotne rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich albo omawianie wniosków i postulatów o tworzeniu prawa i posługiwaniu się nim. Z trochę mniej ważnych obowiązków można w tym miejscu wymienić między innymi tworzenie regulaminów odnośnie wzorów pieczęci organów adwokatury a także pola działania oraz zasad finansowania wizytatorów. Bezspornie obowiązków adwokatów, którzy należą do Naczelnej Rady Adwokackiej jest o wiele więcej. Właśnie dlatego jest w niej tak wiele osób.

Usprawnianie pracy adwokatom

Z racji tego, że Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad wszystkimi prawnikami, próbuje także sprawić, że ich praca będzie sprawniejsza i bardziej efektywna. Właśnie z tego powodu prezes NRA zaproponował przestawienie się na w pełni komputerową komunikację z samorządem i wymiarem sprawiedliwości. Do tej pory wszystko odbywało się w większości analogowo, co niesamowicie spowalnia cały proces. Tego typu zmiany jednak oznaczają duże zapotrzebowanie na środki pieniężne, a te Naczelna Rada Adwokacka planuje uzyskać od adwokatów. Prawdopodobnie będzie się to wiązało ze zwiększeniem składki, którą co miesiąc muszą opłacać adwokaci. Pojawi się jednak w zamian za to bardzo pozytywna zmiana, jaką jest przejście na cyfrową kancelarię. W XXI wieku, gdy prawie wszystko można załatwić przez internet, taka zmiana powinna być zrealizowana już jakiś czas temu.