Prawo

Księga wieczysta – najważniejsze informacje o rejestracji i zmianach

Kupno oraz sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną powiązaną na stałe z rejestracją zmiany właściciela do księgi wieczystej. Takiej rejestracji w większości przypadków dokonuje notariusz przy użyciu wniosku ujętego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na rozwianie ewentualnych obiekcji związanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Zawiera również wszystkie dane o posesji i potencjalnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta umożliwia zagwarantowanie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i ewentualnemu kupcowi nieruchomości. Dokument ten zawiera całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych oraz obecnych posiadaczy. Kupując nieruchomość należy skontrolować jej stan w księdze wieczystej, czy nie ciąży na niej hipoteka.

Czy księga wieczysta jest obligatoryjnym dokumentem każdej nieruchomości?

Księga wieczysta pozwala na gromadzenie wiadomości o sytuacji prawnej danej nieruchomości. Teraz jest to obowiązkowy dokument każdej nieruchomości zarówno działki jak i domu. W latach osiemdziesiątych wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje reguły jej zakładania i ewentualnych zmian. Należy wspomnieć, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie posiadają księgi wieczystej. Wynika to z tego, że obrót nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, gdy właściciel nieruchomości postanowi ją sprzedać. Niewątpliwie przyszły kupiec będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że dane w niej zawarte są wiarygodne i ukazują rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Kto może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Żeby zarejestrować księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi złożyć stosowny dokument w wydziale ksiąg wieczystych. Umiejscowiony jest on w budynku sądu rejonowego, w obszarze którego znajduje się nieruchomość. Jeżeli posiadłość obciążona jest hipoteką, posiada więcej niż jednego właściciela, jeżeli posiadłość zajmuje kilka działek, wówczas trzeba złożyć dodatkowe dokumenty. Czy jedynie posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą także:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt rzędu 100 złotych. Do tego należy dodać właściwe wpisy, z tego powodu można uznać, że całościowy koszt założenia księgi wieczystej to ok. 800 zł. Niewątpliwie rejestrację księgi wieczystej możemy zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek za nas.

Kto może złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej? 

W większości przypadków wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku rejestracji księgi, dokumenty dostarcza się do sądu rejonowego właściwego dla danego obszaru na którym znajduje się nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu to koszt rzędu 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Warto również nadmienić, że takiego wpisu może dokonać też właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające jego prawa do tej posiadłości.