Przemysł

Na czym polega gładzenie ?

Honowanie to metoda, mającą na celu wygładzenie konkretnej powierzchni. Stosuje się je w ostatecznej obróbce elementów potrzebujących wysokiej szczegółowości. W ten sposób obrabia się przeważnie otwory o okrężnym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne przedmiotów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować można również powierzchnie płaskie oraz niektóre uzębienia.

Zaletą wygładzania jest duża dokładność wymiarowa oraz niska klasa chropowatości. Wygładzać dają się zarówno bardzo małe, jak i duże elementy.

Minimalna średnica to kilka milimetrów, a największa wynosi około 1m . Przedmiot może mieć długość od jednego centymetra do około dwudziestu metrów. Warto mieć na uwadze, że ostateczny efekt gładzenia będzie zależny od:

• materiału pilników ściernych,

• kąta nachylenia przycinanych śladów,

• rodzaju cieczy służącej do smarowania oraz chłodzenia,

• nacisku powierzchniowego.

Honowanie odbywa się za pomocą gładzika, a więc głowicy, na której obwodzie znajdują się pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się przez wykonywanie ruchów obrotowych oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród atutów honowania wylicza się przede wszystkim: wysoką dokładność , która umożliwia dokładne spasowywanie się elementów, co znacznie ogranicza ich zużywanie się, ale też wyższą żywotność detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na tworzywo.