Edukacja

Nauka angielskiego – w zespole czy sam na sam? online czy stacjonarnie?

W aktualnych czasach poznanie oraz umiejętne posługiwanie się językiem angielskim zarówno w mowie oraz piśmie buduje podstawę w codziennej funkcjonowaniu pomiędzy innymi ludzi komunikujących się innym językiem niż ten, który dla nas jest tzw. język bazowy. Mowa teraz zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym czy na wyjeździe zarobkowym, oraz w momencie, gdy napotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o drogę lub godzinę. W odległej przeszłości językiem powszechnym była łacina będąca podstawową sposób komunikowania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zanikanie barier w  komunikowaniu się między sobą ludzi z różnych krajów wymogło odnalezienie języka bardziej dostosowanego dla szerszego grupy odbiorców. To zaś wywołuje powód powstania odpowiedniego metody kształcenia, który będzie dostosowany do potencjalnego kursanta lub grupy uczniów. Mowa tu zarówno o konsultacjach jednoosobowych, w których uczeń jest jeden na jeden z korepetytorem jak i o sposobności powstawania wieloosobowych grup, spotykających się w placówce przynależnej do danej instytucji. Postęp techniczny, a precyzyjnie – powstanie Internetu pozwoliło powstanie nauki online, która polega na nauczaniu przy pomocy różnych portali, czy aplikacji. Różnorodność sposobów na naukę języka w aktualnych czasach umożliwia na dokładne dopasowanie do konkretnego kursu do indywidualnych wymagań każdego zainteresowanego. Jak wielu ludzi tyle impulsów do nauki języka. Podobnie jest z metodami.

 Samodzielnie czy razem? Pozytywne aspekty i wady danych sposobów kształcenia.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im prędzej rozpoczniemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż gdybyśmy tego nie robili), w co wyśmienicie wpisuje się trend „angielski dla dzieci”. Perfekcyjnym przykład stanowią kursanci szkoły językowej w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najmłodszych lat edukacji wygrywają w konkursach językowych na największych imprezach skali ogólnopolskiej.

Poza teorią, pożądana, a nawet bardziej istotna w prawdziwym podnoszeniu naszych zdolności jest praktyka. Praca z indywidualnym nauczycielem umożliwia na zupełne oddanie się pracy nad zdolnościami pojedynczej klienta a także pozwala udostępnianie wiadomości w bardzo przejrzysty i rzetelny sposób. Indywidualne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które niwelują wszystkie rozpraszacze w postaci innych uczniów oraz umożliwiają absolutne skupienie się osobie uczącej, jeśli posiada trudności z koncentracją.  Jednak przewagą działania w zespole, jest to, że stajemy przed z innymi osobami, spośród których każdy jest inny i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia nam, nowe wyzwania. Działa to również w drugą stronę. Jest bardzo ważne, ponieważ nie raz  w nauczaniu indywidualnym dochodzi do powstania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że fundamentem postępu jest opuszczanie swojej strefy komfortu i dawanie rady w trudnych sytuacjach. Nigdy nie wiemy jak zaskoczy nas kolega lub koleżanka z zespołu, co popycha nas do zdrowej współzawodnictwa. Chcemy robić więcej, aby umieć więcej i nie dać się zaskoczyć lub popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, poszerzając nasze kwalifikacje. Jest to całkowicie oczywiste.

W w zespole siła

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i online trzeba zdecydowanie uznać, iż dużo lepszym, bo perspektywicznym wyjściem będzie wybranie na lekcje online, bo nauka języka pośród wielu ludzi  którym przyświeca ten właśnie jeden cel jest dużo łatwiejsza i zdecydowanie skuteczniejsza niż w przypadku lekcji jednoosobowych, które przydają się w chwili nadgonienia indywidualnych niedociągnięć jednej osoby.