Biznes

Prawodawstwo po naszej stronie

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z filarów społeczeństwa nie tylko naszego kraju, lecz również wielu innych. Praworządność zapewnia wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane sprawiedliwie, przestępcy skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście należy mieć świadomość, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to temat, który zdecydowanie trzeba regularnie poruszać. Bez praworządności nie byłoby bowiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód na temat godnych największej uwagi znaków szczególnych praworządności.

Wolne media

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także trzeba zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez wątpienia wolne media, które muszą funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie szerszym ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które godzi w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Następnym bez wątpienia istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizacji wszelkiego rodzaju protestów, marszów czy też innych form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, z reguły związanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Nad wyraz ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby mieszkańcy danego państwa mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są sprawnie działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – urzędnicy nie mogą być zatem skorumpowani i nikt nie może w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Niedopuszczalne są sytuacje, w których są równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego specjalisty w tym zakresie. Na działania i decyzje prawników również władza nie może w jakikolwiek sposób wpływać, gdyż znacznie gryzie się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można stwierdzić, że żyjemy w wolnym państwie, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to powie. W obecnych czasach ciężko zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym warto troszczyć się o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. kancelariaminskmazowiecki.pl