Budownictwo

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje?

Bezsprzecznie dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. Ta czynność zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety woda staje się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Pomimo, że aż 75 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda, to na podstawie szacunków Światowej Organizacji Zdrowia mniej więcej pięć miliardów, czyli aż ¾ ludzkiej populacji, funkcjonuje w niedostatku tej życiodajnej cieczy.

Ciężko ukryć, że ciecz z naziemnych źródeł coraz to bardziej staje się zanieczyszczona. Rezultatem czego jest źródło chorób i dolegliwości. World Heath Organization informuje, że gdy dzisiejsze trendy się nie zmienią, to pod koniec dzisiejszej dekady – w roku 2030 – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 % zapotrzebowania na wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje w naszym kraju?

Systemy kanalizacyjne czy też krócej „kanalizacja”, jest systemem rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych lub sanitarnych. Kanalizacja można podzielić na kanalizację pełną albo częściową. W większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Z kolei w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. Teraz najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Z kolei historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, gdzie pomijano liczbę zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. W związku z coraz większą świadomość ochrony środowiska oraz dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania takich instalacji, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Czy to istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te dopiero powstające najczęściej są zaliczane do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie