Biznes

Szkolenia BHP – najczęstsze pytania

Niezwykle istotnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Aby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie szkoleń BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak muszą wyglądać tego typu szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Jasne jest, że poziom zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie szkolenia są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który koniecznie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze ma obowiązek odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie kursy i ile one trwają? 

Kto musi odbyć kurs BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy nowo przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia szkolenia BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni także studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Poza szkoleniami wstępnymi są także szkolenia okresowe. Ich częstotliwość a także długość takich szkoleń zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku takie szkolenie muszą odbyć robotnicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego szkolenia wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie także muszą odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Jednakże jest on zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej odpowiednich warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca musi takie szkolenie zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Szkolenie BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP lub zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest żeby to była osoba kompetentna z odpowiednim poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownik musi zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie posiada wstępnych badań lekarskich. Dlatego pracownik przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia odpowiednich badań. Ważne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Mimo wszystko nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić jeśli już wystąpi wypadek? 

Oczywiście w takiej sytuacji najpierw trzeba pomóc poszkodowanemu, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i wyznaczyć zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wtedy dodatkowo trzeba zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeżeli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba koniecznie powiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.